Jag hjälper dig att bli en bättre talare och få fram ditt budskap!

Vill du ha utbildning i retorik och presentationsteknik?
Jag ger både kurser och föreläsningar i retorik och presentationsteknik. Min styrka är att lyssna in organisationers och individers speciella önskemål och därefter skräddarsy utbildningar efter behovet. Jag ser till att ta fram glädjen med att tala och hjälper talare att få fram budskapet i framträdandet. Kort sagt: Jag utbildar och utvecklar talare, oavsett vana och erfarenhet!

Vill du och din organisation lära er hur ni ska prata med varandra och ge varandra feedback?
Hur pratar du egentligen? Vi pratar dagligen, men vi är inte alltid tränade på att samtala och lyssna. Jag ger redskap för skapa ett förstående samtalsklimat och en sund återkopplingskultur på arbetsplatsen.

Vill du ha en text skriven eller stöd i ditt egna skrivande?
Med en vass penna och förstående öron kan jag hjälpa att fånga in och få fram det budskap som du vill att målgruppen ska ta med sig.

 

Kontakt

➤ PLATS

Armégatan 36 C
171 71 Solna

KONTAKT

sofia@jonssonochdu.se
+46 739-68 48 58


Tjänster och kurser från
Jonsson & Du