Tjänster och kurser från
Jonsson & Du

PRESENTATIONSTEKNIK

Vill du hålla presentationer som når fram? Vill du känna dig trygg att hantera situationer framför en publik? Vill du informera, inspirera och involvera de som lyssnar? En kurs i presentationsteknik ger förståelse för hur du ska förbereda dig och träningen för att fixa framförandena.

RETORIKKURS

Retorik är konsten att tala och också kunskapen om att övertyga och påverka. I vårt vardagliga liv står vi ofta inför situationer där vi ska tala inför en grupp, föra fram en åsikt eller vill ha genomslag för en idé. Kompetens inom retorik ger bättre förutsättningar för en kommunikation som fungerar.

FÖRELÄSNING

Fyll på med kunskap och bredda din kompetens med föreläsningar om retorik, samtala, lyssna eller feedback. Kommunikation utåt och mellan människor är avgörande för framgångsrika organisationer och glada medarbetare.

TALARTRÄNING

Det muntliga framträdandet har stor betydelse och kan ge stort genomslag, om det framförs bra. När tog du hjälp av en tränare senast inför ett viktigt möte eller presentation? Jonsson & Du ger talarträning på alla olika nivåer och för alla talare. Oavsett om du ska stå på en scen inför 300 personer eller om du vill öva upp din kompetens inför återkommande styrelsemöten kan jag hjälpa dig att bli en vassare talare.


FEEDBACK

Feedback i arbetsgrupper blir allt viktigare för att maximera gruppens effektivitet och för att behålla en bra känsla på arbetsplatsen. Jonsson & Du håller kurser och workshops i hur man kan ge och ta feedback. Utveckla din arbetsplats genom att ta fram råd och regler för hur ni ska förhålla er till varandra.

MODERATOR

Behöver du en moderator som kan leda en debatt, ett samtal eller ett större möte? Jag har agerat moderator på en mängd olika event, bland annat i Almedalen, vid dialogmöten och under stora årsstämmor. Jag fyller rummet med energi och tar fram det bästa ur människorna på scen.

TEAMBUILDING

Teambuilding i olika former har blivit ett bra sätt att stärka arbetsgrupper. Jonsson & Du erbjuder teambuilding i form av övningar och lekar som först tar fram skratten och sedan eftertanken. Det får inte stanna vid leken, utan det måste följas av lärdomar som stannar kvar i gruppen.

SKRIVA

Jonsson & Du har kompetens inom den skriftliga kommunikationen och håller kurser i konsten att skriva. Målet är alltid att kommunikationen ska bli effektiv och den skrivna texten ska uppnå syftet.

Som van skribent tar jag också olika typer av uppdrag där texter behöver tas fram eller bearbetas.