Bättre feedback, bättre arbetsklimat
 

Feedback

Återkoppla bättre och mera

Känner du dig bekväm när du ska ge feedback? Hur ger du kritik och beröm? Vi behöver ofta bli bättre på återkoppling till våra medarbetare och kollegor, men vi saknar verktygen för att veta hur vi ska göra det. 

Jag har under flera år arbetat med att lära ut metoder för hur vi kan ge god respons till varandra. I alla typer av relationer behöver vi ge feedback till personer som vi känner mer eller mindre väl. Det är alltid svårt att ge feedback som är åt det kritiska hållet, men när vi vågar och kan ge konstruktiv kritik bidrar vi till personers utveckling och även till arbetet mot organisationens mål. 

Det handlar om att få metoder för att prata med, inte om varandra! 

Låt kollegorna på arbetsplatsen få veta: 

  • Hur framför jag beröm på ett sakligt sätt så att det inte uppfattas som fjäsk? 

  • Vilka metoder finns det för att ge återkoppling? 

  • Hur framför jag kritik för att den ska vara konstruktiv? 

  • Hur meddelar jag min kritiska uppfattning om en situation utan att såra min omgivning? 

  • Hur ska jag agera när jag får feedback?

  • Hur skapar jag en rutin kring att ge feedback?

  • Hur kan vi skapa en positiv kultur med återkoppling på arbetsplatsen? 

Jag informerar och inspirerar gärna om vikten av feedback och en sund återkopplingskultur. Samla arbetsplatsen en-två timmar och få metoder för att utveckla varandra. Jag ger också workshopar där arbetsplatsen får jobba fram och tillsammans förankra sitt förhållningssätt kring feedback. Kontakta mig för mer detaljer och offert!